Home > SWINX ScanLev > Installation, uppdatering och flytt > Viktigt vid uppdatering till SWINX ScanLev version 2015.x.x

Viktigt vid uppdatering till SWINX ScanLev version 2015.x.x

Viktigt, tilläggsmoduler MÅSTE uppdateras!
Har man någon av våra tilläggsmoduler installerade t ex Webattest, Mobilattest eller Reminder måste dessa uppdateras separat och manuellt. Ni måste även ha version 2.5.x av Firebird SQL. Om Ni inte har det kommer inte databasuppdateringen att fungera. Kontakta SWINX-support för information med detta, support@swinx.se, 040-680 83 30.

Många nyheter och annorlunda funktionalitet
Det finns en hel del förändringar i SWINX ScanLev 2015. En sammanställning över dessa finns här. Vi har även skapat ett filmklipp som visar nyheterna och förändringarna..

För mer information klicka på länken nedan
http://www.swinx.se/uppdatering-2015/