Home > SWINX ScanLev > Installation, uppdatering och flytt > Fel vid installation av enhetskomponent vid en Klient-installation

Fel vid installation av enhetskomponent vid en Klient-installation

 

 

Gör så här:

1. Välj Anpassad installation vid Installationstyp.

 

2. Därefter väljer man att bara installera Help och Microsoft Visual FoxPro ODBC Driver. Efter det ska installationen fungera.