Home > Firebird SQL > Programmet går långsamt i en Terminal Server

Programmet går långsamt i en Terminal Server

I bland kan man uppleva att SWINX programmen går långsamt när man kör via en Terminal Server och har Firebird SQL lokalt installerat på den. Man kan då få upp prestandan genom att flytta programmen till en egen applikationsserver. Nedan finns en länk till Microsoft hemsida som beskriver fördelarna med att dela upp Terminal Server och SQL.

https://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc739090%28v=ws.10%29.aspx