Home > SWINX ScanLev > ReFlex > Installationsanvisningar för SWINX ScanLev ReFlex

Installationsanvisningar för SWINX ScanLev ReFlex

Krav

  • Internet server IIS 7.5 eller senare.
  • Microsoft.NET FrameWork 4.5

 

 

 

Installationsguide

  1. Starta IIS-hanteraren under Administrationsverktyg.

      Om ni inte har en webbplats upplagd, lägg upp och konfigurera den så att man kan surfa in till den.

      SWINX ScanLev ska INTE installeras under "Default Web Site".

 

  2. Packa upp och lägg in alla filerna från den nedladdade zip-filen, i katalogen som webbplatsen pekar på.

      T ex i "C:\inetpub\scanlev\” (lägg det inte i wwwroot, då filerna kommer hamna i "Default Web Site".

 

  3. Gå sedan tillbaka till IIS-hanteraren och högerklicka på katalogen Web, välj Konvertera till program.

       

 

  4. Dubbelklicka på MIME-typer och kontrollera om .json finns med. Om inte, välj Lägg till ute till höger.

       

 

     Lägg till MIME-typen enligt nedan bild:

   

       Klicka sedan på OK.

 

  5. Gå till Programpooler och välj Lägg till programpool ute till höger.

      Lägg till en ny programpool enligt nedan bild.

      Glöm inte att ändra .NET Framework-version till .NET Framework v4.0.30319

      Välj OK.

      

 

  6. Klicka på Avancerade inställningar ute till höger.

      

       Aktivera användningen av 32-bitars program, välj OK.

      

 

  7. Ange nu den nya programpoolen för programkatalogen.

      Högerklicka på katalogen Web och välj Hantera program -> Avancerade inställningar.

      Ändra programpool till scanlev och välj OK.

       

 

  8. Gå sedan till katalogen där SWINX ScanLev ReFlex-filerna ligger.

      Högerklicka på programkatalogen scanlev i IIS-hanteraren och välj Utforska.

                  

 

  9. Döp om filen Web.config.org till Web.config.

 

10. Högerklicka på filen Web.config och öppna den i en text-editor, t ex i Notepad.

  • Ändra sökvägen till databasen i taggen < add name ...

Det gäller sökvägen till filen licenser.fdb (som skall stå kvar).

  • Ändra sökvägen till SWINX ScanLev databasen DBPath och servernamnet DBServer.
  • Ändra sökvägen till Tempkataloger och startkataloger (skall vara i katalogen där ni packade upp ZIP-filen) TemporaryPath och ExceptionPath.​​

   

                   Denna informationen hittar ni inne i Windows-versionen av SWINX ScanLev, under Inställningar.

                    

                   Spara sedan ändringarna i Web.config .

 

11. Högerklicka på katalogen scanlev och välj Egenskaper. Klicka på fliken Säkerhet.

      Se till att den lokala användaren Användare (markerat i blått i nedan bild), har fullständiga behörigheter

      i katalogen.

      OBS! Det är skillnad på lokal användare och domänanvändare!

               

        Se även till att ärva ner behörigheterna.

     

 

12. Ge även behörighet till c:\windows\temp\ för den lokala användaren.

      Se till att ärva ner behörigheterna här också.

       

 

13. Gå tillbaka till IIS-hanteraren och bläddra fram till webbplatsen.

      Markera Web-katalogen, (en av underkatalogerna till själva rooten).

      Välj sedan Bläddra i program ute till höger för att få upp inloggningsbilden.

      Alternativt, om ni vet URL-adressen, skriv in den i valfri webbläsare.

     

 

 

SWINX AB - Derbyvägen 6E 212 35 MALMÖ - support@swinx.se 040-680 83 30