Home > SWINX ScanLev > ReFlex > Installationsanvisningar för SWINX ScanLev ReFlex

Installationsanvisningar för SWINX ScanLev ReFlex

Krav

  • Internet server IIS 7.5 eller senare.
  • Microsoft.NET  FrameWork 4.5

 

 

Installationsguide

1.    Starta IIS-hanteraren under administrationsverktyg.

       Om ni inte har en webbplats upplagd, lägg upp och konfigurera den så att man kan surfa in till den.

       SWINX ScanLev skall INTE installeras under "Default Web Site".


2.    Packa upp och lägg in alla filerna från den nedladdade zip-filen, i katalogen som webbplatsen pekar på.

       Tex. ” C:\inetpub\scanlev\” (lägg det inte i wwwroot, då filerna kommer hamna i "Default Web Site".

 

3.    Gå sedan tillbaka till IIS-hanteraren och högerklicka på ”Web” katalogen och välj ”Konvertera till program”.

       

 

4.    Dubbelklicka på ”MIME-typer” och kontrollera om .json finns med. Om inte, välj ”Lägg till” ute till höger.

                  

 

     Lägg till ”MIME-typen” enligt bilden nedan:

   

       Klicka sedan på OK.

 

5.   Gå till Programpooler och välj ute till höger,  ”Lägg till programpool”.

       Lägg till en ny programpool enligt bilden nedan.

       Glöm inte att ändra .NET Framework-version till .NET Framework v4.0.30319

       Klicka sedan på OK.

      

 

6.   Klicka på “Avancerade inställningar” som finns ute till höger.

      

      Aktivera användningen av 32-bitars program och klicka sedan på OK.

      

 

7.   Ange nu den nya programpoolen för program katalogen.

      Höger-klicka på katalogen ”Web” och välj Hantera program -> Avancerade Inställningar.

      Ändra programpool till ”scanlev”.

      Klicka sedan på OK. 

                  

 

8.   Gå sedan till katalogen där SWINX ScanLev ReFlex-filerna ligger.

       Höger-klicka på programkatalogen ”scanlev” i IIS-hanteraren och välj ”Utforska”.

                  

 

9.   Döp om filen "Web.config.org" till "Web.config.".

 

          10.  Höger klicka på filen ”Web.config” och öppna den i en text-editor (t ex i Notepad).

  • Ändra sökvägen till databasen i taggen "< add name ...". Det gäller sökvägen till filen "licenser.fdb" (som skall stå kvar).
  • Ändra sökvägen till SWINX ScanLev databasen ”DBPath” och servernamnet ”DBServer.
  • Ändra sökvägen till Tempkataloger och startkataloger (skall vara i katalogen där Ni packade upp ZIP-filen) "TemporaryPath" och "ExceptionPath".

                                           

                 Denna informationen hittar ni inne i Windows-versionen av SWINX ScanLev, under ”Inställningar”.

                  

                Spara sedan ändringarna i ”Web.config”

 

      11.    Höger klicka sedan på katalogen ”scanlev” och välj ”Egenskaper”. Klicka på fliken säkerhet.

               Se till att den lokala användaren ”Användare”, IIS_USRS och IUSR har fullständiga behörigheter till katalogen.

               OBS! Det är skillnad på lokal användare och domänanvändare!

            
                 Se även till att ärva ner behörigheterna.

                                         
 

            12.  Ge även behörighet till "c:\windows\temp\" för den lokala användaren. Ärv också ner behörigheterna här.
                    

 

           13.  Gå sedan tillbaka till IIS-hanteraren och bläddra fram till webbplatsen och markera ”Web” katalogen,

                   (en av underkatalogerna till själva rooten).

                   Välj sedan ”Bläddra i program” ut till höger för att få upp inloggningsbilden.

                   Alternativt om ni vet URL-adressen, skriv in den i valfri webbläsare.

                 

                  Kör Ni SWINX ScanLev Web och/eller SWINX ScanLev Mobil är det av yttersta vikt att ni ser till att man inte

                  kan komma in på dessa sidor. För om man använder dessa, kan man förstöra delar av databasen.

 

Other Articles

SWINX AB - Derbyvägen 6E 212 35 MALMÖ - support@swinx.se 040-680 83 30