Flytta SWINX ScanLev databasen

Denna guiden är om man önskar flytta databasen lokalt på ens server. Innan man börjar ska man kontakta supporten på SWINX AB för att erhålla en pinkod. Supporten nås via kontaktformuläret här på swinx.se, via chatten eller på telefon 040-6808330 (välj 1 i talsvaret för att komma till supporten).

Ska man istället flytta en hel installation av SWINX ScanLev,  följ den guide som finns på www.scanlev.se/help2015 . Se avsnittet Backup/Återställning/Flytt.

 

  1. Se till att ingen är inloggad i SWINX ScanLev.

  2. Se till att Firebird SQLs tjänster är stoppade.

  3. Kopiera filerna i katalogen c:\ProgramData\Swinx\scanlev  till önskat ställe. OBS! Det måste vara en fysisk disk (ej uppmappad eller dylikt).

  4. Starta Firebird SQLs tjänster.

  5. Starta SWINX ScanLev och vid inloggningsbilden så dubbelklickar man på Firebird-loggan.

  6. Dubbelklicka på texten Sökväg: (inte på själva sökvägen i fältet).

  7. Ange pinkoden du fått av supporten.

  8. Ändra sökvägen så att den pekar på det nya stället. Tänk på att SERVERNAMN: skall stå kvar.

  9. Klicka på OK hela vägen ut och starta sen SWINX ScanLev.

10. Kontrollera under Inställningar -> Egenskaper att sökvägen till databasen är ändrad.

11. Om ni kör t ex. tillägget SWINX ScanLev Re:Flex måste man även uppdatera sökvägen till databasen, enligt punkt 9 i installations guiden för SWINX Re:Flex