Home > SWINX ScanLev > Installation, uppdatering och flytt

Installation, uppdatering och flytt

Fel vid installation av enhetskomponent vid en Klient-installation
Gör så här: 1. Välj Anpassad installation vid Installationstyp. 2. Däreft... more
Flytta SWINX ScanLev från en dator till en annan
I SWINX ScanLevs hjälptext finns ett avsnitt som beskriver hur man går tillväga ... more
Flytta SWINX ScanLev databasen
Denna guiden är om man önskar flytta databasen lokalt på ens server. Innan man b... more
Uppdatera SWINX ScanLev
När Ni skall uppdatera SWINX ScanLev ska det göras direkt på den dator/server so... more
Viktigt vid uppdatering till SWINX ScanLev version 2015.x.x
Viktigt, tilläggsmoduler MÅSTE uppdateras! Har man någon av våra tilläggsmodule... more