Home > SWINX Tid > Rapporter

Rapporter

Uppdatera alla rapporter
SWINX AB lägger fortlöpande ut uppdateringar av rapporter vilket kan göra att Ni... more
Kontrollera "version" av rapporten
* För att kontrollera när en rapport är skapad (vilken version) logga in som SYS... more
Importera rapport
* Börja med att starta SWINX Tid och logga in som SYSDBA. * Gå sedan på Arkiv... more
SWINX AB - Derbyvägen 6E 212 35 MALMÖ - support@swinx.se 040-680 83 30