Home > Visma > Aktivera valuta/språk i Visma Administration

Aktivera valuta/språk i Visma Administration

Aktivera valuta/språk

Med hjälp av den här funktionen kan du välja om du vill ha valuta/språk aktivt i fakturering/kundreskontra och/eller i leverantörsreskontran. Funktionen används när du t ex har utländska kunder eller leverantörer och du vill att fakturor och betalningar ska ha rätt språk och valuta. Med funktionen Ledtexter kan du även ändra den allmänna informationstexten på t ex fakturor och order så att de följer det språk kunden använder.

Gör så här för att aktivera valuta/språk:

  1. Välj Arkiv - Företagsunderhåll - Aktivera valuta/språk.
  2. Markera om du vill ha funktionen aktiv under Försäljning respektive Inköp.
  3. När du är klar med dina val klickar du på OK.

https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-1000/content/installningar_och_underhall/foretagsunderhall/valuta_och_sprak.htm