Home > SWINX ScanLev > Installation, uppdatering och flytt > Flytta SWINX ScanLev från en dator till en annan

Flytta SWINX ScanLev från en dator till en annan

I SWINX ScanLevs hjälptext finns ett avsnitt som beskriver hur man går tillväga för att flytta SWINX ScanLev från en dator till en annan.

http://www.scanlev.se/help/ctxnew_topic.htm