Home > Firebird SQL > Uppdatera Firebird SQL

Uppdatera Firebird SQL

Om Ni kör version 2.0.X eller tidigare versioner av Firebird SQL måste ni köra META-uppdateringarna på samtliga Firebird SQL databaser. Börja med att ta backuper enligt artikeln innan Ni börjar med installationen av Firbird SQL. Efter installationen lägger Ni tillbaka backuperna enligt artikeln om META-uppdateringarna.

  1. Börja med backup enligt META-uppdateringen ovan, därefter avinstallerar man Firebird SQL.
  2. Ladda hem Firebird SQL. Starta installationen genom att högerklicka på EXE-filen och välj "Kör som administratör".
  3. Klicka "Next" på allt utom när Ni kommer till "Select Additional Tasks" där bockar Ni i att Ni vill kopiera Firebird klient biblioteket till system katalogen (se bilden).

     
  4. Slutför installation och se till att tjänsterna "Firebird Guardian" och "Firebird Server" är startade.
  5. Om Ni har kört Firebird SQL 2.1 behöver Ni kopiera över databasen för användarna "security2.fdb". Normalt ligger filen i "C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1" om man har 64-bitars OS. När Ni har hittat den kopierar Ni den till "C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5". OBS! Detta kan Ni endast göra om tjänsterna för Firebird SQL är stoppade!
  6. När Ni har kopierat filen starta tjänsterna igen.
  7. Lägg tillbaka en backup enligt META-uppdateringen.