Home > Visma > Kan inte identifiera sökvägen som ett bolag i SWINX ScanLev

Kan inte identifiera sökvägen som ett bolag i SWINX ScanLev

När man i Visma Administration försöker titta på en leverantörsfaktura kan man få upp följande felmeddelande "Kan inte identifiera sökvägen X som ett bolag i SWINX ScanLev".

För att man skall kunna se fakturorna måste sökvägen till företaget i Visma Administration vara exakta samma som det man har skrivit i SWINX ScanLev. För att kontrollera detta går Ni in i Visma Administration under "Hjälp -> Om Visma Administration" och klickar på knappen "Systeminfo...". Där ser Ni sökvägen till företaget.

Denna sökvägen skall vara EXAKT samma i SWINX ScanLev under "Inställningar -> Visma Administration".

I Exemplet ovan ser vi att sökvägarna är olika och man kommer därför inte kunna se bilden i Visma Administration.

Då dessa inte är samma måste man ändra antingen sökvägen i SWINX ScanLev (och spara) eller ändra i Visma Administration och starta om programmet.