Home > Firebird SQL > Uppdatera METADATA

Uppdatera METADATA

Gå in på servern/datorn där SWINX Tid och/eller SWINX ScanLev samt Firebird SQL är installerat.

Leta upp filen SWINXTID.INI (ligger i katalogen som  SWINX Tid är installerat i) och öppna den i notepad (anteckningar). Här får man en lista på alla databaser som behöver uppdateras förutom RAPPORTER.FDB. Om Ni inte hittar var  SWINX Tid är installerat, högerklicka på ikonen för  SWINX Tid och välj "Öppna filsökväg".
 

I SWINX ScanLev hittar Ni sökvägen till alla databaserna under Inställningar.

 

Starta sedan Kommandotolken på servern med administrationsbehörigheter.

Gå in i BIN-katalogen i Firebird SQL. Detta gör man med kommandot CD (change directory).

1. Börja med att skriva "CD\" + Enter för att komma till rootkatalogen c:\
2. Skriv sedan "CD prog" och tryck Tab tills C:\>cd "Program Files (x86)" kommer upp för 32-bitars Firebird SQL, eller C:\>cd "Program Files" för 64-bitars Firebird SQL, tryck Enter.
3. Nu skall det stå "C:\Program Files (x86)>" alternativt "C:\Program Files>"
4. Skriv nu "CD Fireb" och tryck Tab för att få fram "cd Firebird", tryck Enter. Det skall nu stå "C:\Program Files (x86)\Firebird>"
5. Skriv sedan "CD fire" och tryck Tab för att få fram "cd Firebird_2_5", tryck Enter.
6. Firebird_2_5 skall nu läggas till i prompten.
7. Till sist, skriv "CD bin" och tryck Enter. Nu befinner ni Er i katalogen där programmet GBAK.EXE finns.

Kontrollera så att filen finns genom att skriva "DIR GBAK.EXE". Se bilden nedan.

Skapa backup

Börja med att skriva in följande:
gbak -user SYSDBA -pas masterkey -B "localhost: Lägg sedan till sökvägen för databasen som Ni hittade i INI-filen. Efter den lägger Ni in " " och sedan samma sökväg igen. Ändra fdb i slutet till fbk.

Exempel:
gbak -user SYSDBA -pas masterkey -B "localhost:C:\Program Files (x86)\Trendator\Swinxtid\data\SwinxTid.fdb" "C:\Program Files (x86)\Trendator\Swinxtid\data\SwinxTid.fbk" . Tryck därefter Enter (tänk på att " måste vara med).

Upprepa detta för samtliga databaser, t ex (rapporter.fdb -> rapporter.fbk).

När samtliga databaser är uppbackade går Ni in i katalogen där databaserna är och ändrar SWINXTID.FDB till SWINXTID.OLD. Upprepa detta för de andra databaserna som Ni också har kört, t ex rapporter.fdb.

 

Lägg tillbaka backup

Nu skall vi lägga tillbaka backupen och det sker på ett liknande sätt.

Börja med att skriva in följande:

gbak -user SYSDBA -pas masterkey -c -FIX_FSS_METADATA ISO8859_1 Lägg sedan till sökvägen för databasen som Ni hittade i INI-filen. Efter den lägger Ni in " " och sedan samma sökväg igen. Ändra fdb i slutet till fbk.

Exempel:
gbak -user SYSDBA -pas masterkey -c -FIX_FSS_METADATA ISO8859_1 "C:\Program Files (x86)\Trendator\Swinxtid\data\SwinxTid.fbk" "C:\Program Files (x86)\Trendator\Swinxtid\data\SwinxTid.fdb". Tryck därefter Enter (tänk på att " måste vara med).

Repetera detta på alla databaserna, även rapporter.fbk o s v.

Starta sedan SWINX Tid och/eller SWINX ScanLev och kontrollera så att alla uppdateringar är körda.