Home > Firebird SQL > Unable to complete network request to host

Unable to complete network request to host

Om Ni får felet "Unable to complete network request to host XXXX" när Ni försöker logga in. Prova med följande åtgärder.

  • Kontrollera så att TCP port 3050 är öppen i eventuella brandväggar (tex Microsoft inbyggda i Windows).
  • Kontrollera att tjänsterna Firebird Server och Firebird Gardien är installerade och startade på datorn där programmet (ej klienten) ligger.