Home > Firebird SQL

Firebird SQL

Schemalagd backup
Detta avsnitt förutsätter att Ni har god datorvana och känner till Windows Schem... more
Uppdatera Firebird SQL
* Firebird SQL 2.5.5 Ni som kör version 2.5.1 eller tidigare måste köra en META-... more
Hårdvaruguid Firebird SQL
För Er som vill ha en djupare inblick i hur Firebird SQL fungerar med hårdvara e... more
Programmet går långsamt i en Terminal Server
I bland kan man uppleva att SWINX programmen går långsamt när man kör via en Ter... more
Unable to complete network request to host
Om Ni får felet "Unable to complete network request to host XXXX" när Ni försöke... more
Uppdatera METADATA
Gå in på servern/datorn där SWINX Tid och/eller SWINX ScanLev samt Firebird SQL ... more