Home > Firebird SQL > Schemalagd backup

Schemalagd backup

Detta avsnitt förutsätter att Ni har god datorvana och känner till Windows Schemaläggaren och kan göra körbara bat-filer. Exemplet är för SWINX ScanLev men fungerar att använda även på SWINX Tid, det ända man gör är att ändra sökvägarna.

Dessa inställningar skall göras på den datorn/servern där Firebird SQL är installerat.
Skapa en bat-fil (tex. backup.bat) och spara den på ett lämpligt ställe (tex. i SWINX ScanLev katalogen). Om Ni inte sparar BAT-filen i samma katalog som gbak.exe måste Ni ange hela sökvägen till gbak.exe.

I filen skapar du en rad för varje databas Ni vill ta backup på.

SWINX ScanLev
Glöm inte att från version 4.0.0 även inkludera systemdatabasen licenser.fdb

SWINX Tid
Glöm inte att även ta med rapporter.fdb

Använd följande syntax för dom olika raderna:

gbak.exe -user SYSDBA -pas masterkey -B "localhost:C:\ProgramData\SWINX\scanlev\licenser.fdb" "c:\backup\licenser.fbk"
gbak.exe -user SYSDBA -pas masterkey -B "localhost:C:\ProgramData\SWINX\scanlev\scanlev.fdb" "c:\backup\scanlev.fbk"

Provkör så att bat-filen tar backup på filerna Ni har angett.

Lägg sedan till ett jobb i Windows Schemaläggaren som kör bat-filen på önskade tidpunkter. *.fbk filer är perfekta att sedan ta backup på via band- eller moln-backup tjänster.

Mer information om Firebird SQLs backup tjänst får Ni om Ni via Kommandotolken skriver "gbak.exe -?".