Home > Visma > Åtgärda hopp i nummerserie i Visma Administration

Åtgärda hopp i nummerserie i Visma Administration

  1. Kontrollera i Visma Administration vilka fakturor det är som saknas (42271-42272 i exempel nedan)
  2. Justera nummerserien gällande nästa nummer för leverantörsfaktura i Visma Administration till önskat nr (42271 enligt exempel) under Arkiv – Inställningar – Företagsinställnigar – Nummerserie.

  3. I SWINX Scanlev, välj ”Alla fakturor” och sortera listan i ”Doknr”-ordning. Kontrollera vilka fakturor som har de nummer som saknas i Visma.

    För att kunna låsa upp fakturorna så Ni kan skicka över dem igen följer Ni följande instruktion. Ändra status på en faktura.

  4. När fakturorna öppnats och fått status ”Klar” finns de åter i mappen ”Attesterat” i SWINX. Klicka på knappen ”Överför” och fakturorna förs på nytt över till Visma Administration och hamnar i den ”lucka” som tidigare fanns i nummerserien i Visma Administration.

  5. Avsluta med att återställa fakturanummerserien i Visma Administration till nästkommande fakturanummer. Om Ni inte gör Ni kommer Ni få ett fel och då följer Ni följande instruktion. Ändra fakturanummerserien